Observatorio do Talento CEXTEC

O observatorio do CEXTEC ten como finalidade analizar a situación e as tendencias do mercado laboral, atendendo de forma particular aos modos de xestión do talento e dos recursos humanos.