Rede de Excelencia CEXTEC

O CEXTEC ten un dos seus eixos de actuación principais a creación dunha rede de excelencia no emprego dirixida a articular iniciativas colaborativas que faciliten a innovación, incrementen a produtividade e xeren emprego de calidade. Converter Compostela nunha cidade con capacidade de atracción e retención do talento esixe a implicación de todos os axentes económicos e sociais, polo que cómpre articular redes de colaboración que favorezan a transferencia de coñecementos e o impulso de iniciativas comúns.

As actividades da rede CEXTEC diríxense a promover a innovación na xestión do talento e a mellorar a produtividade e o emprego da cidade. Desde esta perspectiva, o abano potencial de actuacións da rede é moi amplo e diverso, estando sempre aberto ás iniciativas dos membros da rede e ás prioridades que se propoñan en cada momento.