COMEZA A POSTA EN MARCHA DA REDE DE EXCELENCIA NO EMPREGO QUE PROMOVE O CEXTEC

Para favorecer a innovación e a creación dun emprego de calidade o CEXTEC ten como un dos seus eixos fundamentais a creación dunha rede público-privada que implique aos diversos axentes económicos e sociais.

Esta rede busca promover iniciativas colaborativas e a transferencia de coñecementos para o desenvolvemento de proxectos que axuden á retención e á captación do talento. Por este motivo o abano de posibilidades da rede resulta moi amplo, tanto a nivel temático (formación, proxectos, investigación aplicada, etc., sempre en relación co emprego, a innovación e a xestión do talento), como en canto ás fórmulas e os graos de participación de cada empresa ou entidade.

Neste mes de decembro iniciáronse as actuacións de difusión da rede mediante contactos por correo electrónico e teléfono con entidades e empresas significativas da comarca de Compostela. Tamén é posíbel que a organización interesada se dea de alta na rede a través da propia web do CEXTEC, enchendo este formulario https://www.cextec.com/formulario-rede-de-excelencia/