O CEXTEC IMPULSA O ESTUDO DA XESTIÓN DO TALENTO EN COMPOSTELA

O CEXTEC ten como obxectivo promover o talento, e as boas prácticas na súa xestión, para favorecer o desenvolvemento dun mercado local sustentable, innovador e inclusivo. Como punto de partida para impulsar propostas e actividades resulta necesario coñecer o estado da cuestión na comarca de Compostela, polo que desde o CEXTEC se iniciou un estudo diagnóstico sobre a xestión do talento.

Este estudo de investigación céntrase nos datos e nas perspectivas das empresas de Santiago e a súa área de influencia sobre a cuestión do talento, atendendo a diversos aspectos: recrutamento e selección do talento; retención do talento; “employer branding”; conciliación da vida persoal e laboral; formación continua; desenvolvemento da carreira profesional; clima laboral; cuestións xerais e autovaloración na xestión do talento.

Para a realización deste estudo contactarase con perto de 500 empresas da comarca de Compostela, coa perspectiva de conformar un panel de empresas que permita realizar estudos anuais sobre a materia e comprobar así a evolución na xestión do talento. Estas investigacións sobre o mercado laboral serán as que de xeito principal dean contido ao Observatorio do CEXTEC e estarán a disposición das empresas e da cidadanía en xeral na nosa web.