Expertos ambientais marcaron os próximos desafíos das cidades para combater o cambio climático

As primeiras Xornadas de Innovación en Bosques Urbanos, celebradas o 19 e 20 de maio en Santiago, xuntaron a expertos de gran prestixio no eido ambiental e a multitude de profesionais interesados na materia.

As xornadas marcaron os retos das cidades do futuro para o benestar dos seus cidadáns e a sustentabilidade das comunidades que conforman. 

Abordouse a Estratexia Nacional de Infraestrutura Verde e a posta a disposición dos Fondos Next Generation, como unha gran oportunidade para Santiago e a súa zona urbana.

 


Santiago de Compostela acolleu durante os días 19 e 20 de maio as primeiras Xornadas de Innovación en Bosques Urbanos, que contaron coa presenza de multitude de profesionais de referencia neste eido a nivel estatal. As exposicións sobre os próximos retos ambientais das cidades, empregando os bosques urbanos como elemento vertebrador, congregaron a máis dun centenar de persoas no Salón de Actos da Facultade Medicina.

Os bosques urbanos son o ecosistema máis próximo ao ser humano e achegan multitude de beneficios para a saúde das persoas. Teñen unha especial relevancia nas cidades, e máis debido á pandemia da COVID-19 e ao cambio climático no que estamos inmersos. Enfermidades, secas, inundacións, ondas de calor, virus descoñecidos… afloran nestes últimos anos. Nestas xornadas, a través de relatorios de expertos de primeiro nivel, puxéronse de manifesto as vantaxes que presentan os bosques urbanos e formas de mellorar a resiliencia das nosas cidades ante os cambios que se aveciñan.

Esta iniciativa, organizada polo Concello de Santiago e o CEXTEC, afondou na liña na que se leva traballando dende o Concello con múltiples actuacións de calado destinadas á valorización do patrimonio natural existente en Santiago.

O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, e a concelleira de Medio Ambiente, Mila Castro, participaron na apertura institucional das xornadas onde destacaron o compromiso de Santiago de continuar a vangarda dos retos ambientais das cidades.

 

Estes foron algúns dos titulares máis destacados dos conferenciantes que participaron:

“A tecnoloxía non é unha opción, é unha necesidade. Hai pouca tecnoloxía dentro do mundo ambiental.”

Rafael Rivera. Enxeñeiro de Telecomunicacións, Socio de QUANTICAE, S.L. Uso de novas tecnoloxías para a xestión do bosque urbano. SIG, BIG DATA, DNVI, LIDAR, i-Tree.


“O cambio climático é moito máis real e máis grave nas nosas cidades. As árbores e o bosque urbano mitigan os seus efectos de forma determinante.”

Susana Domínguez Lerena. Resiliencia das cidades e adaptación á mudanza climática, Importancia dos Bosques Urbanos.

Enxeñeira Forestal e de Montes. Xerente de SDL Investigación y Divulgación del Medio Ambiente, S.L. Presidenta de Bosques Sin Fronteras e Directora do Máster de Ecoloxía Urbana e Infraestrutura Verde da UNIR.


“É necesario deseñar solucións baseadas na natureza (SBN) de forma integral con cimentos non só ecolóxicos, senón tamén socioeconómicos.”

Nuria Preciado. Bióloga. Uso de SBN para conseguir naturalización e resiliencia nas cidades. Fundación Biodiversidad. 


“A planta micorrizada ten que estar presente nos bosques urbanos para mellorar o crecemento e o estado sanitario das árbores.”

Enrique Fandiño. Introdución de especies micorrizadas comestibles para a mellora da biodiversidade e resiliencia do bosque urbano.

Enxeñeiro de Montes e Xerente de HIFAS FORESTA, S.L.


“Xerar barrios multi ecolóxicos é unha solución para acadar cidades sostibles e máis resilientes.”

Antonio Rigueiro Rodríguez. Proxecto LIFE Lugo + Biodinámico.

Dr. Enxeñeiro de Montes. Catedrático de Botánica. Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría. Universidade de Santiago de Compostela.


Precisamos plans de inversións e infraestruturas verdes como o novo modelo de cidade.”

Irene Zúñiga. Plans de Infraestrutura Verde e Bosques Urbanos. 

Dra. Arquitecta Urbanista. Socia de ATALAYA TERRITORIO, S.L.

 


“A natureza nas cidades non é un mero adorno, se non unha necesidade para o ser humano.”

José Antonio Corraliza Rodríguez. Natureza urbana, saúde e benestar humano. Dr. en Psicoloxía. Catedrático da Universidade Autónoma de Madrid. Departamento de Psicoloxía social e metodoloxía.

 


“As árbores singulares son un referente histórico e cultural da nosa cidades e pobos e unha fonte de beneficios ambientais para os cidadáns.”

Gaspar Bernárdez Villegas. Importancia das Árbores e arboredos singulares nos Bosques Urbanos.

Dr. en Investigación Agraria e Forestal pola Universidade de Santiago de Compostela. Viveros Integrales El Ejidillo S.L.