O CEXTEC PREMIARÁ TRABALLOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CO EMPREGO E A XESTIÓN DO TALENTO

O CEXTEC ten como un dos seus obxectivos máis relevantes incentivar a realización de estudos académicos relacionados co emprego, a xeración de emprego e a xestión do talento, así como favorecer a difusión do coñecemento xerado e, en definitiva, apoiar o desenvolvemento produtivo local, a creación de emprego e un modelo de xestión do talento que estimule a súa atracción e retención.

Por estes motivos no 2020 convocaranse os primeiros premios CEXTEC a traballos académicos sobre emprego e xestión do talento, que incluirán diversas categorías: Traballos Fin de Grao (TFG); Traballos Fin de Mestrado (TFM); Teses de Doutoramento; e Traballos de Investigación. Os traballos académicos deberán ter sido presentados e defendidos na Universidade de Santiago de Compostela nos cursos 2018/19 ou 2019/2020, ou tratarse de traballos inéditos elaborados por persoal docente e investigador vinculado a grupos de investigación desta universidade. En todos os casos estableceranse procedementos de concorrencia competitiva para o reparto dun total de 20.000 € en premios.

This post is also available in: Spanish