Proposta presentada á convocatoria para promover a igualdade de xénero CERV-2022-GE

O CEXTEC redactou e presentou esta semana unha proposta á convocatoria da Comisión Europea CERV-2022-GE. O obxectivo xeral do proxecto, en que participa como socia Woman Emprende – Universidade de Santiago, é promover as vocacións científicas nas mozas e reforzar a aquelas que sigan itinerarios académicos do ámbito STEM, derrubando prexuízos e estereotipos de xénero, para contribuír a unha participación igualitaria das mulleres, a nivel académico e profesional, en sectores e profesións relacionadas coas disciplinas STEM.